Wie zijn wij?

Wij zijn mama’s en papa’s die graag een handje toesteken waar het nodig, mogelijk of haalbaar is. We houden de vinger aan de pols en bespreken met directeur Karel wat wij als ouder belangrijk vinden in de school. Immers, het welzijn van de kinderen in ‘De Lieve’ ligt ons nauw aan het hart.

Onze doelstellingen:

  • het bevorderen van de samenwerking tussen ouders, directie en leerkrachten
  • alle ouders proberen betrekken in het opvoedingsproject van de school
  • problemen die een groep kinderen aanbelangen signaleren en helpen oplossen
  • financiële en logistieke steun bieden bij schoolactiviteiten die al dan niet direct een bijdrage betekenen aan de pedagogische projecten van de school
  • streven naar een veilige schoolomgeving voor het kind

Vragen, suggesties, bemerkingen of ideeën mailen naar ouderraad@delieve.be

Vriendelijke groeten,

Ouderraad De Lieve

DE LIEVE ..... een school met vaart.

www.delieve.be