Leraren en Professionals

Goede leerlingenbegeleiding is de taak van de school en het CLB samen. De leraar en zijn school doen er toe ! Onze projecten zijn een belangrijk middel om onze leraren en hun school te ondersteunen in hun zorg voor onze leerlingen.

Met allerlei informatieve vragen kunnen leraren natuurlijk ook steeds bij hun CLB-team terecht.

Wellicht staat bij de informatie voor leerlingen en ouders ook heel wat nuttige informatie voor de leraar of een andere professional!

Bestuur en Opdrachten

Het bestuur van het CLB heeft duidelijke keuzes gemaakt. Samen met het directieteam en het personeel, wordt er gekozen voor kwaliteitsvolle en goede hulp aan onze leerlingen.

Onze CLB-teams ondersteunen hierbij onze Meetjeslandse scholen om voor al onze leerlingen maximale ontplooiingskansen te creëren.

Meer over het bestuur en de CLB-missie lees je hier.

Breed CLB en Gezondheidscentrum

Het CLB huist in het Gezondheidscentrum. Met ons gebouw willen we andere diensten steunen om samen met het CLB de zorg voor de opgroeiende kinderen en jongeren laagdrempelig te blijven organiseren in het Meetjesland.

Meer info bij de CLB-directeur.

Op de website lees je welke diensten gekozen hebben voor het Gezondheidscentrum.