Onze school behoort, samen met kleuterschool 't Kersenpitje, tot de VZW Katholieke Scholen Waarschoot.
Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van ons onderwijs.
Zij is verantwoordelijk voor het beleid en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van dit onderwijs.

In het schoolbestuur zetelen volgende personen:

  • Voorzitter: Dirk David
  • Secretaris: Laura De Keer
  • bestuurders: Marc Vandenbulcke en Marc Van Haele

Missie van de VZW Katholieke Scholen Waarschoot

VZW Katholieke scholen Waarschoot heeft als doelstelling: inrichten, verstrekken, besturen, verspreiden, ontwikkelen en steunen van het vrij katholiek onderwijs en alle activiteiten die verband houden met de vorming en opleiding van de jeugd (zie statuten vzw KSW). We bieden kwaliteitsvol onderwijs aan, dat openstaat voor alle kinderen van Waarschoot en omgeving, via een kleuterschool en een lagere school.  We onderschrijven de opdrachtverklaring van het Katholiek Onderwijs (zie VSKO - Brussel). We werken in de traditie van onze stichters: de congregatie zustergemeenschap Sint Vincentius a Paulo, parochiale werken van, en parochiegemeenschap van Sint Ghislenus Waarschoot.  We worden erkend en betoelaagd door de Vlaamse Gemeenschap. We geven rekenschap van de aanwending van de middelen, zowel aan de overheden, medewerkers als aan de lokale gemeenschap.  We proberen doelmatig en doeltreffend te besturen. We willen transparant zijn en ons kritisch laten bevragen in onze pedagogische opdracht. We beroepen ons op het grondwettelijk recht van vrij onderwijs.  We profileren ons als een “dialoogschool”, d.w.z. een school die uitkomt voor haar christelijke inspiratie, maar tegelijkertijd erkent te werken in een geseculariseerde en pluralistische omgeving.  Binnen het kader van deze missie/opdrachtverklaring streven we er naar voortdurend onze kwaliteit te verbeteren in dialoog met directies, medewerkers, ouders, lokaal bestuur en collega’s van de aangrenzende scholen.  Ons opvoedingsproject zie bijlage: Kersenpitje & De Lieve, vormt niet alleen de leidraad voor het bestuur van vzw KSW, maar ook voor samenwerking met ouders, scholengemeenschap, directies en alle medewerkers. Als lerende organisatie proberen we het opvoedingsproject voortdurend levendig en actueel te houden.

Voor als u nieuwsgierig bent naar wat 'katholieke dialoogschool' precies betekent: bekijk gerust even het filmpje: