Op onze school is de schoolraad actief. In deze raad zetelen leerkrachten, ouders en mensen uit de lokale gemeenschap. Een lid van het schoolbestuur en de directeur zijn tijdens de vergaderingen aanwezig.

De schoolraad is voornamelijk een adviserende raad. Leerkrachten, ouders en leden van de lokale gemeenschap denken samen na hoe ze de school best organiseren en uitbouwen. De schoolvisie krijgt er ruime aandacht en ook de wetgeving wordt er toegelicht en besproken.

De schoolraad vergadert minimum drie keer per jaar. De leden van de verschillende geledingen (leerkrachten, ouders en mensen uit de lokale gemeenschap) engageren zich voor vier jaar om aan de vergaderingen deel te nemen. Op aanvraag kan dit orgaan meer dan drie keer samen komen.

Heb jij een tip of vraag rond beleid, zorg, organisatie, ... die je graag tot bij de school wil krijgen, contacteer dan gerust onderstaande personen (klik op de ledenlijst)

Ledenlijst Schoolraad VLS De Lieve Waarschoot 2021 2025

Hier vinden jullie de verslagen van de schoolraad:

verslag schoolraad 24.09.2018
verslag schoolraad 11.02.2019
verslag schoolraad 17.06.2019
verslag schoolraad 23.09.2019
verslag schoolraad 11.02.2020
verslag schoolraad 23.06.2020
verslag schoolraad 28.09.2020
verslag schoolraad 22.02.2021
verslag schoolraad 22.06.2021
verslag schoolraad 30.09.2021
verslag schoolraad 01.02. 2022
verslag schoolraad 20.06.2022
verslag schoolraad 19.09.2022
verslag schoolraad 06.02.2023
verslag schoolraad 19.06.2023
verslag schoolraad 25 sept 2023