De Wending

De Vrije Lagere School 'De Lieve' maakt deel uit van scholengemeenschap 'De Wending'.

Deze bestaat uit de Vrije Basisscholen van Kaprijke en Lembeke, de Vrije Kleuterschool en de Vrije Lagere School van Waarschoot die een samenwerkingsovereenkomst op bestuurlijk vlak gesloten hebben. De bedoeling is ook op andere vlakken (pedagogisch – didactisch – organisatorisch) tot een nadere samenwerking te komen.