Scholengemeenschap Kaprijke-Lievegem

Vrije Lagere School 'De Lieve' maakt deel uit van scholengemeenschap Kaprijke-Lievegem

Deze bestaat uit 13 scholen die een samenwerkingsovereenkomst op bestuurlijk, pedagogisch, didacactisch en organisatorisch vlak gesloten hebben.