schoolreglement

In het begin van elk schooljaar legt de school aan de ouders het schoolreglement voor ter goedkeuring door ondertekening.

U vindt het schoolreglement hier:

schoolreglement 2020 - 2021

Jaarlijks worden er wijzigingen aangebracht. In het schoolreglement vind je o.a.:

 • contactgegevens
 • organisatie van de school
 • samenwerkingsverbanden
 • het pedagogisch project
 • de engagementsverklaring voor ouders
 • inschrijvingsmodaliteiten
 • ouderlijk gezag
 • organisatie van leerlingengroepen
 • regelgeving rond afwezigheden
 • een- of meerdaagse uitstappen
 • getuigschrift basisonderwijs
 • onderwijs aan huis
 • orde- en tuchtmaatregelen
 • bijdrageregeling
 • vrijwilligers
 • welzijnsbeleid
 • leefregels
 • revalidatie/logopedie
 • privacy
 • participatie

     onderwijsregelgeving

De school stelt de ouders bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’. Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen zijn in dit schoolreglement.

Een actuele digitale versie van het document is hier beschikbaar:

infobrochure onderwijsregelgeving

De inhoud van de infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder de instemming van de ouders. Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school de ouders via een nieuwsbrief .Op verzoek ontvangen de ouders een papieren versie van het document.