Verboden te parkeren
Beste ouders,

De voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwbouw van het wzc De Linde zijn van start gegaan. De directie en medewerkers van het wzc vragen met aandrang dat u uw wagen niet zou parkeren te hoogte van deze borden. Deze oprit is bedoeld voor medewerkers en leveranciers. Dank voor de opvolging.
31/10/2016


Appelverkoop door het vierde leerjaar t.v.v. Senegal
De kinderen van het vierde leerjaar zijn erin geslaagd om met hun actie t.v.v. Senegal niet minder dan 1130 appels te verkopen. De opbrengst zal zeer welkom zijn in de drie schooltjes in Senegal waarmee verschillende scholen in de Lowazone een samenwerkingsverband hebben. Oprecht dank aan alle gulle schenkers vanwege de kinderen en juffen van het vierde leerjaar.
24/10/2016


Het vijfde leerjaar behaalt de tweede plaats in de Jommekeswedstrijd
Zoals u op onze website kon lezen heeft het vijfde leerjaar deelgenomen aan de Jommekeswedstrijd. Met heel veel trots melden wij u dat onze school de tweede plaats heeft behaald in heel Vlaanderen. De kinderen en leerkrachten mogen dit schooljaar gratis op bezoek bij de uitgeverij van Jommeke en de Jommekeskrant. Een dikke proficiat aan alle kinderen van het vijfde leerjaar die hieraan hebben meegewerkt en aan de leerkrachten van het vijfde leerjaar. In het bijzonder aan juf Marion die dit intiatief in gang heeft gestoken.
17/10/2016


Dag van de jeugdbeweging op vrijdag 21 oktober. Kom in uniform naar school !!
De Dag van de Jeugdbeweging staat elk jaar met stip aangeduid in de agenda’s van vele jongeren,  leiding, (oud-)leden, scholen, jeugddiensten … Het is een feestdag waarop we gezamenlijk naar  buiten komen en een typisch aspect van de jeugdbewegingen de kijker zetten. Op deze feestdag bedanken we ook onze vele vrijwilligers voor hun engagement. Want 255.000 kinderen en jongeren beleven dankzij hun inzet jaar in jaar uit de tijd van hun leven. Ook dit jaar wordt de Dag van de Jeugdbeweging een jeugdige dag vol plezier en lekkers. Een dag waarop we aan elkaar even in de bloemetjes zetten, want samen doen we het!
17/10/2016


Eerste communie
De eerste communie valt op de volgende dagen:

De klas van juf Annemie op zondag 23 april 2017.
De klas van juf Annelies en juf Kristl op zondag 30 april 2017.
17/10/2016


Kinderraadverkiezingen
Op donderdag 13 oktober zijn er kinderraadverkiezingen geweest in de Patronagiestraat. De verkozenen van het vijfde leerjaar zijn: Anouk Van Damme (5A), Lars De Koninck (5A), Stef Brack (5A), Mona Verheecke (5C), Zohra Van Kerschaver (5C). De opvolgster van Margaux Wille die naar het secundair is gegaan is Justine De Baets (6B). De andere leden van de kinderraad zijn: Ny-Aina De Vrieze (6A) , Lien De Craene (6A) , Stijn Vereecke (6B).
16/10/2016


Oudercontacten
In de week van 24 tot 28 oktober zijn er oudercontacten op school. 

Maandag 24 oktober: tweede leerjaar - derde leerjaar - vierde leerjaar - 6B
Dinsdag 25 oktober: 6A
Woensdag 26 oktober: vijfde leerjaar
Donderdag 27 oktober: eerste leerjaar.
13/10/2016


Het vijfde leerjaar doet mee aan de Jommekeswedstrijd
Het vijfde leerjaar doet mee aan de Jommekeswedstrijd 'School op stelten'. De opdracht was om een stoepkrijttekening te maken op de speelplaats. Jommeke overtekenen was voor de organisatie al genoeg. Het vijfde leerjaar heeft het iets origineler aangepakt! Ze tekenden namelijk een Professor Gobelijn van 5 op 5 meter op de speelplaats én wat geeft dat een mooi resultaat! 
De stemmen komen al goed binnen maar we kunnen echt élke stem gebruiken. Hoe kan je nu stemmen? Klik op de link hieronder en klik dan op de knop 'leuk'. Dit telt dan mee als één stem. 

Het vijfde leerjaar is jullie alvast héél erg dankbaar! 

http://tinyurl.com/gs4hly4
6/10/2016


Dubbele berichtgeving voor gescheiden ouders
Indien u gescheiden bent en u wenst dubbele berichtgeving, vragen wij u een mailtje te sturen naar directie@delieve.be met de vermelding ‘Graag correspondentie naar volgende e-mailadressen’. Daarna geeft u de e-mailadressen op waarnaar u wenst dat de berichtgeving wordt gestuurd. Dank voor de medewerking.
22/09/2016


Onze school doet mee aan 'One Mile a Day'
Het doel van 'One Mile a Day' is simpel:
de lange inactieve blokken op school doorbreken met een korte, maar dagelijkse bewegingsactiviteit met de hele klas. De leerlingen gaan samen met hun leerkracht 1 mijl (1,6 km) lopen of wandelen in de frisse buitenlucht.
Nadien wordt de klasactiviteit gewoon hervat.
Het project, dat in Schotland zijn oorspring vond, heeft daar aangetoond dat de kinderen na 'de mile' de lesactiviteiten met meer energie en concentratie hervatten.
Dit fantastisch project zouden we van start laten gaan op maandag 19 september.
U hoort er nog van!

Wilt u er nu al meer over weten hoe alles in zijn werk gaat, neem dan een kijkje op www.onemileaday.be
15/09/2016


Gemachtigde opzichters gezocht
De lokale politie van de LOWAZONE richt binnenkort een cursus in voor gemachtigde opzichter. De opleiding bestaat uit twee theoretische lesuren aangevuld met een korte praktijksessie. Iedereen ouder dan 18 jaar komt in aanmerking voor deze opleiding. Indien u zelf interesse heeft of iemand kent, gelieve een mailtje te sturen naar directie@delieve.be. Dank bij voorbaat voor uw medewerking. 
12/09/2016


Wijzigingen in schoolreglement 2016-2017
Onder de link schoolbeleid/schoolreglement vindt u de wijzigingen in het schoolreglement 2016-2017. Wij danken u bij voorbaat voor de aandacht die u hieraan schenkt.
1/09/2016


Leerlingenaantal in het tweede en derde leerjaar
Beste ouders,

Zoals u op de klassenlijsten kunt zien, bestaan het tweede en derde leerjaar uit relatief grote klassen. Het tweede leerjaar bestaat uit respectievelijk 26 en 25 leerlingen, het derde leerjaar uit twee maal 26 leerlingen. De klassen worden echter voor de hoofdvakken in drie kleinere groepen ingedeeld. Juf Sara en juf Josianne zijn de klastitularissen van het tweede leerjaar en worden voor de hoofdvakken ondersteund door juf Hilde die een vaste gelijkwaardige groep voor haar rekening neemt. Juf Lien en juf Lieve zijn de klastitularissen van het derde leerjaar en worden voor de hoofdvakken ondersteund door juf Sofie Timbreur. Op die manier komen wij aan een meer evenwichtige verdeling. Bovendien worden het tweede en derde leerjaar dit schooljaar nog extra ondersteund door een leerkracht uit het buitengewoon onderwijs gedurende een aantal uren per week. Dit is het gevolg van het M-decreet. Op de informatieavonden zullen de leerkrachten meer uitleg geven over deze werking.
 

29/08/2016schoolinfo