Gezin in evenwicht - Informatieavond op donderdag 9 februari
De gezinsbond organiseert i.s.m. de ouderraad van De Lieve een informatieavond met als thema 'Gezin in evenwicht'. De spreker is An Coetsiers, klinisch psycholoog en gedragstherapeut. De avond gaat door op donderdag 9 februari om 20u in de speelzaal van de kleuters. Niet in de sportzaal zoals op de flyer vermeld. Er wordt een kleine inkomprijs van 2 euro gevraagd. Warm aanbevolen.

De ouderraad

 
11/01/2017


Afspraken op maandag 9 januari
Beste ouders,

Uw kinderen hebben de vrijdag voor de kerstvakantie een brief meegekregen waarop de afspraken staan voor maandag 9 januari. U kunt hier alle afsrpaken nog eens nalezen. Dank bij voorbaat voor de opvolging.

Het team van De Lieve.

Een nieuwe start op maandag 9 januari

Beste kinderen
Beste ouders,

Maandag 9 januari is het eindelijk zover. De kinderen en de leerkrachten van de Patronagiestraat verhuizen naar de nieuwbouw in de Verbindingsweg. Dit is een historisch moment in de Waarschootse schoolgeschiedenis. Vanzelfsprekend brengt deze samensmelting tal van veranderingen met zich mee. Mogen wij u vragen deze informatie aandachtig te lezen zodat u op de hoogte bent hoe het eraan toe zal gaan op 9 januari en daarna ? Dank bij voorbaat voor de opvolging.

Wat gebeurt op 9 januari ?

De kinderen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar komen zoals gewoonlijk naar school in de Verbindingsweg. De kinderen van het 4de, 5de en 6de leerjaar komen voor één keer nog naar de Patronagiestraat. Ze moeten dus niet meteen naar de Verbindingsweg gaan.Om 08.30 u. wordt er een feestelijke stoet gevormd richting Verbindingsweg. Iedereen is welkom om dit mee te maken. Daarna vieren we een heus welkomstfeest met alle kinderen.

Langs waar komen de voetgangers de school binnen vanaf 9 januari ?

De voetgangers van het 1ste, 2de en 3de leerjaar komen binnen langs het blauwe poortje.
De voetgangers van het 4de, 5de en 6de leerjaar komen binnen langs het gele poortje.
De speelplaats voor de nieuwbouw wordt pas in de loop van volgend jaar aangelegd.
Dit heeft tot gevolg dat de kinderen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar voorlopig op de huidige speelplaats van het 1ste leerjaar zullen spelen. Vandaar de ingang via het blauwe poortje. De kinderen van het 4de, 5de en 6de leerjaar zullen spelen op de huidige speelplaats van het 2de en 3de leerjaar. Vandaar de ingang via het gele poortje.

Waar kunnen de kinderen hun fiets plaatsen ?

De kinderen van het 1ste leerjaar plaatsen hun fiets op de speelplaats van het 1ste leerjaar.
De kinderen van 2 + 3 die na school niet naar Domino gaan, plaatsen hun fiets op speelplaats van het 2de + 3de leerjaar. Ze gaan via het voetpad naar speelplaats van het 1ste leerjaar.
De kinderen van 2 + 3 die na school naar Domino gaan, plaatsen hun fiets op speelplaats van het 1ste leerjaar en blijven daar.
De kinderen van 4, 5, 6 plaatsen hun fiets op het verhard terrein voor de nieuwbouw. Ze gaan via een doorgang aan de sportzaal naar hun speelplaats.

Afhalen van de kinderen ‘s middags

De kinderen van het 1ste leerjaar worden afgehaald aan het blauwe poortje.
De kinderen van het 2de + 3de leerjaar worden afgehaald aan het gele poort.
De kinderen van 4, 5 en 6 worden opgehaald aan de rode poort.

Rijen ‘s middags

De kinderen die ‘s middags naar huis gaan, worden in rij begeleid richting Schoolstraat.

Eten tijdens de middag

Op 9 januari zullen de kinderen voor de eerste keer van het 1ste tot het 6de leerjaar samen eten. Dit zal gebeuren in twee refters, een warme refter en een boterhammenrefter.

Wat na schooltijd ?

De kinderen die niet worden opgehaald worden in rij begeleid richting Schoolstraat.
De kinderen van het 1ste leerjaar worden opgehaald aan blauwe poortje.
De kinderen van het 2de en 3de leerjaar worden opgehaald aan het gele poortje.
De kinderen van 4, 5, 6 worden opgehaald aan de rode poort.
De kinderen die naar Domino moeten worden door Domino opgehaald op de speelplaats van het 1ste leerjaar en op de oprit aan de rode poort.

Aan de ouders die hun kinderen komen afhalen, vragen wij om te wachten op het voetpad aan de overkant van de straat. Pas als de rijen richting Schoolstraat vertrokken zijn, kunnen de ouders hun kind afhalen. Dit om de vlotte doorgang van de rijen en van fietsers te vrijwaren.

Tot zover de belangrijkste mededelingen. Wij kijken in elk geval uit naar
9 januari omdat we dan eindelijk één school zullen zijn. Wij wensen u een aangename overgang naar 2017 en het beste voor volgend jaar.
 
 


 
25/12/2016


Foto's kerstmarkt
De voorbije kerstrmarkt georganiseerd door de ouderraden van 't Kersenpitje en De Lieve mag zeker een succes worden genoemd. De opkomst was behoorlijk, de sfeer was zeer gemoedelijk, niets anders dan tevreden gezichten. U kunt de foto's van de kerstmarkt bekijken door op onderstaande link te klikken. Veel kijkgenot.

De ouderraad.

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AKUi3HaWgfe3tIk&id=46D1A1F0BA886C74%212375&cid=46D1A1F0BA886C74
 
25/12/2016


Knutselwedstrijd De Lieve
De voorbije weken heeft de kinderraad een knutselwedstrijd georganiseerd. De kinderen van 4, 5 en 6 konden gedurende enkele weken een knutselwerkje indienen bij de kinderen van de kinderraad. De opgave luidde 'Maak een knutselwerkje uit rolletjes wc-papier en geef het een naam'. In totaal zijn er 12 inzendingen geweest. De winnaars van de eerste wedstrijd zijn: Maxime Verstraete (5C) - Lenka De Baerdemaecker (4B) - Alejandra Declerck (6B). Proficiat aan deze winnaars. Op naar een volgende editie.
13/12/2016


Verboden te parkeren
Beste ouders,

De voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwbouw van het wzc De Linde zijn van start gegaan. De directie en medewerkers van het wzc vragen met aandrang dat u uw wagen niet zou parkeren te hoogte van deze borden. Deze oprit is bedoeld voor medewerkers en leveranciers. Dank voor de opvolging.
31/10/2016


Appelverkoop door het vierde leerjaar t.v.v. Senegal
De kinderen van het vierde leerjaar zijn erin geslaagd om met hun actie t.v.v. Senegal niet minder dan 1130 appels te verkopen. De opbrengst zal zeer welkom zijn in de drie schooltjes in Senegal waarmee verschillende scholen in de Lowazone een samenwerkingsverband hebben. Oprecht dank aan alle gulle schenkers vanwege de kinderen en juffen van het vierde leerjaar.
24/10/2016


Het vijfde leerjaar behaalt de tweede plaats in de Jommekeswedstrijd
Zoals u op onze website kon lezen heeft het vijfde leerjaar deelgenomen aan de Jommekeswedstrijd. Met heel veel trots melden wij u dat onze school de tweede plaats heeft behaald in heel Vlaanderen. De kinderen en leerkrachten mogen dit schooljaar gratis op bezoek bij de uitgeverij van Jommeke en de Jommekeskrant. Een dikke proficiat aan alle kinderen van het vijfde leerjaar die hieraan hebben meegewerkt en aan de leerkrachten van het vijfde leerjaar. In het bijzonder aan juf Marion die dit intiatief in gang heeft gestoken.
17/10/2016


Dag van de jeugdbeweging op vrijdag 21 oktober. Kom in uniform naar school !!
De Dag van de Jeugdbeweging staat elk jaar met stip aangeduid in de agenda’s van vele jongeren,  leiding, (oud-)leden, scholen, jeugddiensten … Het is een feestdag waarop we gezamenlijk naar  buiten komen en een typisch aspect van de jeugdbewegingen de kijker zetten. Op deze feestdag bedanken we ook onze vele vrijwilligers voor hun engagement. Want 255.000 kinderen en jongeren beleven dankzij hun inzet jaar in jaar uit de tijd van hun leven. Ook dit jaar wordt de Dag van de Jeugdbeweging een jeugdige dag vol plezier en lekkers. Een dag waarop we aan elkaar even in de bloemetjes zetten, want samen doen we het!
17/10/2016


Eerste communie
De eerste communie valt op de volgende dagen:

De klas van juf Annemie op zondag 23 april 2017.
De klas van juf Annelies en juf Kristl op zondag 30 april 2017.
17/10/2016


Kinderraadverkiezingen
Op donderdag 13 oktober zijn er kinderraadverkiezingen geweest in de Patronagiestraat. De verkozenen van het vijfde leerjaar zijn: Anouk Van Damme (5A), Lars De Koninck (5A), Stef Brack (5A), Mona Verheecke (5C), Zohra Van Kerschaver (5C). De opvolgster van Margaux Wille die naar het secundair is gegaan is Justine De Baets (6B). De andere leden van de kinderraad zijn: Ny-Aina De Vrieze (6A) , Lien De Craene (6A) , Stijn Vereecke (6B).
16/10/2016


Oudercontacten
In de week van 24 tot 28 oktober zijn er oudercontacten op school. 

Maandag 24 oktober: tweede leerjaar - derde leerjaar - vierde leerjaar - 6B
Dinsdag 25 oktober: 6A
Woensdag 26 oktober: vijfde leerjaar
Donderdag 27 oktober: eerste leerjaar.
13/10/2016


Het vijfde leerjaar doet mee aan de Jommekeswedstrijd
Het vijfde leerjaar doet mee aan de Jommekeswedstrijd 'School op stelten'. De opdracht was om een stoepkrijttekening te maken op de speelplaats. Jommeke overtekenen was voor de organisatie al genoeg. Het vijfde leerjaar heeft het iets origineler aangepakt! Ze tekenden namelijk een Professor Gobelijn van 5 op 5 meter op de speelplaats én wat geeft dat een mooi resultaat! 
De stemmen komen al goed binnen maar we kunnen echt élke stem gebruiken. Hoe kan je nu stemmen? Klik op de link hieronder en klik dan op de knop 'leuk'. Dit telt dan mee als één stem. 

Het vijfde leerjaar is jullie alvast héél erg dankbaar! 

http://tinyurl.com/gs4hly4
6/10/2016


Dubbele berichtgeving voor gescheiden ouders
Indien u gescheiden bent en u wenst dubbele berichtgeving, vragen wij u een mailtje te sturen naar directie@delieve.be met de vermelding ‘Graag correspondentie naar volgende e-mailadressen’. Daarna geeft u de e-mailadressen op waarnaar u wenst dat de berichtgeving wordt gestuurd. Dank voor de medewerking.
22/09/2016


Onze school doet mee aan 'One Mile a Day'
Het doel van 'One Mile a Day' is simpel:
de lange inactieve blokken op school doorbreken met een korte, maar dagelijkse bewegingsactiviteit met de hele klas. De leerlingen gaan samen met hun leerkracht 1 mijl (1,6 km) lopen of wandelen in de frisse buitenlucht.
Nadien wordt de klasactiviteit gewoon hervat.
Het project, dat in Schotland zijn oorspring vond, heeft daar aangetoond dat de kinderen na 'de mile' de lesactiviteiten met meer energie en concentratie hervatten.
Dit fantastisch project zouden we van start laten gaan op maandag 19 september.
U hoort er nog van!

Wilt u er nu al meer over weten hoe alles in zijn werk gaat, neem dan een kijkje op www.onemileaday.be
15/09/2016


Gemachtigde opzichters gezocht
De lokale politie van de LOWAZONE richt binnenkort een cursus in voor gemachtigde opzichter. De opleiding bestaat uit twee theoretische lesuren aangevuld met een korte praktijksessie. Iedereen ouder dan 18 jaar komt in aanmerking voor deze opleiding. Indien u zelf interesse heeft of iemand kent, gelieve een mailtje te sturen naar directie@delieve.be. Dank bij voorbaat voor uw medewerking. 
12/09/2016


Wijzigingen in schoolreglement 2016-2017
Onder de link schoolbeleid/schoolreglement vindt u de wijzigingen in het schoolreglement 2016-2017. Wij danken u bij voorbaat voor de aandacht die u hieraan schenkt.
1/09/2016


Leerlingenaantal in het tweede en derde leerjaar
Beste ouders,

Zoals u op de klassenlijsten kunt zien, bestaan het tweede en derde leerjaar uit relatief grote klassen. Het tweede leerjaar bestaat uit respectievelijk 26 en 25 leerlingen, het derde leerjaar uit twee maal 26 leerlingen. De klassen worden echter voor de hoofdvakken in drie kleinere groepen ingedeeld. Juf Sara en juf Josianne zijn de klastitularissen van het tweede leerjaar en worden voor de hoofdvakken ondersteund door juf Hilde die een vaste gelijkwaardige groep voor haar rekening neemt. Juf Lien en juf Lieve zijn de klastitularissen van het derde leerjaar en worden voor de hoofdvakken ondersteund door juf Sofie Timbreur. Op die manier komen wij aan een meer evenwichtige verdeling. Bovendien worden het tweede en derde leerjaar dit schooljaar nog extra ondersteund door een leerkracht uit het buitengewoon onderwijs gedurende een aantal uren per week. Dit is het gevolg van het M-decreet. Op de informatieavonden zullen de leerkrachten meer uitleg geven over deze werking.
 

29/08/2016schoolinfo