Omdat lezen de basis is van alle leren, zetten we op school heel veel in op leesvaardigheid.  Het is belangrijk dat de kinderen ook thuis leeskilometers maken, zodat ze hun leesniveau blijven opkrikken.  Daarom organiseren we in de vakanties telkens een ‘leesbingo’.  Telkens als er gelezen wordt, mag er een vakje ingekleurd worden.  De klassen met de meeste leeskilometers zetten we ook even in de bloemetjes na de vakantie.  Lezen jullie mee?