Een beertje kloeg maar van de kou.
Zijn moeder zei: ‘Hoe moet dat nou?
Je hebt dezelfde vacht als ik,
wollig en bruin, warm en dik!’

‘Ach,’ jammerde de kleine beer.
‘Ik weet het niet!’
Hij rilde weer.

Mama deed hem een halsdoek om en wanten aan en zei toen:
‘Kom, je gaat mee naar de dokter vent,
ik vrees dat jij een ijsbeer bent!’

Wist je dat wij een ijsbeer kunnen schilderen met een vork? Kijk maar mee.