Op vrijdag 22 oktober was het dag van de jeugdbeweging. Op deze dag trokken alle kinderen die in de Scouts, de Chiro of de KLJ zitten hun uniform aan om naar school te komen. En ja hoor… Ook de juf deed enthousiast mee!