In het Huis van Kina bezochten we ‘het museum van aarde tot zwaluw’.
In de afdeling ‘k zag twee beren ontdekten we de geheimen van seksualiteit. 😊

In het beroepenhuis leerden we onze talenten beter kennen en maakten we kennis met heel wat interessante beroepen.