Vrijdag was er onze halloweentocht.   Griddle, één van onze boekenbeesten, had een verboden spreuk gelezen in een boek en viel voor eeuwig in slaap.  De tegenspreuk lag verspreid op enkele griezelige plaatsen in het dorp.  Die konden de leerlingen verdienen door in kleine groepjes op stap te gaan en moeilijke opdrachten tot een goed einde te brengen.   Daarna konden ze Griddle opnieuw wakker maken.  Opdracht meer dan geslaagd!  We willen langs deze weg nog eens alle ouders, grootouders, … bedanken die meegingen.   Het was een zeer grote groep vrijwilligers die er een fijn feest voor de kinderen van maakte!  heel veel dank!!