Week tegen pesten: het anti-pestspel

Tijdens de week tegen pesten werkte onze kinderraad een heus spel tegen pesten uit voor alle kinderen van de school.  Ze hebben dit fantastisch voorbereid en uitgewerkt.  Het blijft een werk van lange adem maar we gooien alles in de strijd om een pestvrije school te krijgen!  Tous ensemble!