Vandaag werden de leden voor de kinderraad schooljaar 2022-2023 verkozen.   Na een fijne campagne waarbij de kinderen zichzelf en hun ideeën kenbaar konden maken, volgde de officiële stembusgang.  Zoals in de ‘grote wereld’ werd er gewerkt met anonieme stembiljetten, moest alles in een verzegelde bus worden verzameld, werd er geteld en herteld en kwamen zo de resultaten naar buiten.  Proficiat aan de verkozenen, tijd nu om aan het echte werk te beginnen en de goede ideeën in de kinderraad te bespreken met de leerkrachten en de directie!  Veel succes gewenst!