Onze vierdeklassertjes zijn vertrokken op zeeklassen!  Drie dagen lang zullen ze samen leren en leven in en rond Oostende.  Fauna en Flora ontdekken, dingen onderzoeken, maar OOK leren hoe je in groep functioneert, elkaar helpen…  We wensen de kinderen én hun leerkrachten heel veel plezier!  Het mooie weer is alvast besteld!